• 004
 • 011
 • 003
 • 014
 • 002
 • 008
 • 007
 • 006
 • 015
 • 012
 • 017
 • 013
 • 001
 • 016
 • 005
 • 009
 • 010

 

 

MINISTERUL AGRICULTURII SI DEZVOLTĂRII RURALE

ORDIN

pentru aprobarea modelului etichetei pentru produsul pepeni comercializat de producătorii agricoli

Văzând Referatul de aprobare nr. 259.118 din 29.06.2017 al Direcţiei generale politici agricole,

în baza prevederilor art. 14 alin. (3) Legea nr. 145/2014 pentru stabilirea unor măsuri de reglementare a pieţei produselor din sectorul agricol, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul art. 9 alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr. 30/2017 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, precum şi pentru modificarea art. 6 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 1.186/2014 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii pentru Administrarea Sistemului Naţional Antigrindină şi de Creştere a Precipitaţiilor, cu modificările ulterioare,

ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale emite următorul ordin:

Art. 1. — În sensul prevederilor art. 14 alin. (3) din Legea nr. 145/2014 pentru stabilirea unor măsuri de reglementare a pieţei produselor din sectorul agricol, cu modificările şi completările ulterioare, denumită în continuare lege, se aprobă modelul etichetei pentru produsul pepeni comercializat de producătorii agricoli, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. — (1) Informarea cu privire la obligaţia afişării etichetei la locul de vânzare, potrivit prevederilor art. 14 alin. (3) din lege, precum şi verificarea afişării de către producătorii agricoli a acestora se derulează prin structurile cu atribuţii în inspecţii tehnice din cadrul direcţiilor pentru agricultură judeţene şi a municipiului Bucureşti, denumite în continuare DAJ.

(2) în vederea asigurării trasabilităţii produsului pepene, structurile prevăzute la alin. (1) verifică atestatul de producător, carnetul de comercializare, precum şi documentul de identitate al producătorului agricol.

(3) Monitorizarea verificărilor prevăzute la alin. (1) şi (2) se realizează de către Direcţia generală control, antifraudă şi inspecţii din cadrul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, în baza informărilor transmise de DAJ săptămânal.

(4) Verificarea afişării de către producătorii agricoli a etichetelor se realizează prin sondaj de către Direcţia generală control, antifraudă şi inspecţii din cadrul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale.

Art. 3. — (1) Eticheta pentru produsul pepeni comercializat de producătorii agricoli va conţine informaţii cu privire la denumirea produsului, localitatea de origine, data obţinerii produsului şi preţul de vânzare.

(2) Producătorul agricol are obligaţia afişării etichetei prevăzute la alin. (1) într-un loc vizibil cumpărătorilor, fără a se deteriora.

Art. 4. — Eticheta are următoarele caracteristici:

a) să fie confecţionată din hârtie A4, plastifiată transparent;

b) să fie imprimată landscape, faţă-verso, color, cu denumirea produsului, localitatea de origine, data obţinerii produsului, preţul de vânzare.

 

Art. 5. — Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale,

Petre Daea

Bucureşti, 3 iulie 2017. Nr. 225.

ANEXĂ

Eticheta pentru produsul pepeni (model)

Denumire produs.........................................................................................................................................

Localitatea de origine........................................................................................................................

Data obţinerii produsului..................................................................................................................

Preţul de vânzare.................................................................................................................................

 


 

Copyright © 2019 Directia pentru Agricultura Judeteana Sibiu. Toate drepturile rezervate.