• 005
 • 003
 • 013
 • 011
 • 014
 • 007
 • 004
 • 009
 • 008
 • 010
 • 015
 • 012
 • 002
 • 017
 • 006
 • 001
 • 016

noutati

ATENTIE !!!

PROIECT DRAFT ABATOARE MOBILE

 PENTRU POTENTIALI BENEFICIARI

 

PREZENTARE PROIECT

Descarca...

DRAFT PROIECT

 

 

Oferte

Descarca...

Anexa_1

Cererea de Finantare sM4.2 2018

Descarca...

Anexa_2b

Studiu de fezabilitate conform HG907 si anexele aferente completat.

Descarca...

STUDIU de FEZABILITATE - ANEXA B

TEST ABATORIZARE PORCI

Descarca...

 


 

SĂPTĂMÂNA DIALOGULUI EUROPEAN PENTRU FERMIERII ROMÂNI

 

FERMIERII ROMÂNI AU DIALOGAT CU PHIL HOGAN, COMISARUL EUROPEAN PENTRU AGRICULTURĂ ȘI DEZVOLTARE RURALĂ

 

Saptamana dialogului european pentru fermierii romani

 

 


 

Modificări în legislația ce vizează ajutorul de minimis pentru aplicarea programului de susținere a crescătorilor de ovine pentru comercializarea lânii

 

În ședința de Guvern din 13 septembrie 2018 a fost aprobată o hotărâre care modifică Hotărârea Guvernului nr.500/2017 privind aprobarea schemei ,,Ajutor de minimis pentru aplicarea programului de susținere a crescătorilor de ovine pentru comercializarea lânii”.

Având în vedere că pentru obținerea acestui ajutor de minimis, crescătorii trebuie să  facă dovada comercializării cantității de lână și ținând cont de faptul că după începerea implementării schemei de ajutor de minimis, centrele de colectare a lânii  și unitățile de procesare a lânii au devenit interesate de achiziția acestor cantități, este necesară prelungirea perioadei de valorificare a lânii și cea a depunerii documentelor aferente.

Astfel, prezentul act normativ reglementează:

- completarea perioadei de cerere, cu încă o perioadă, respectiv 20 septembrie – 1 noiembrie, în consecință, și a perioadei pentru depunerea documentelor justificative care să ateste comercializarea producției de lână obținute, cu perioada cuprinsă între 20 septembrie și 1 noiembrie 2018;

- în mod corespunzător, se prelungește termenul până la care Direcțiile pentru agricultură județene şi a municipiului București întocmesc situația centralizatoare cu sumele necesare pentru acordarea sprijinului financiar, respectiv până la data de 10 noiembrie 2018.

- că atestatul de producător trebuie să fie valabil la data comercializării lânii, având în vedere corelarea acțiunii de comercializare a lânii cu documentul care atestă această comercializare, respectiv, atestatul de producător emis în baza Legii nr. 145/2014 pentru stabilirea unor măsuri de reglementare a pieţei produselor din sectorul agricol, cu modificările şi completările ulterioare.

Programul de susținere a crescătorilor de ovine pentru comercializarea lânii în țara noastră are drept scop asigurarea creșterii numerice a efectivelor de ovine, precum şi o eficiență economică în realizarea şi valorificarea produselor obținute de la acestea. De asemenea, aplicarea acestei scheme de minimis stimulează înființarea centrelor de colectare a lânii, creează noi locuri de muncă și stabilizează veniturile crescătorilor de ovine.

 


 

 

 

Listă avize consultative

eliberate de către ASOCIAȚIA CRESCĂTORILOR DE BOVINE - BOVISIB

din Județul Sibiu

 

 --->>>  VEZI LISTA Avize consultative Bovisib <<<---

 

 


 

 

 

MINISTERUL AGRICULTURII SI DEZVOLTĂRII RURALE

ORDIN

pentru aprobarea modelului etichetei pentru produsul pepeni comercializat de producătorii agricoli

Văzând Referatul de aprobare nr. 259.118 din 29.06.2017 al Direcţiei generale politici agricole,

în baza prevederilor art. 14 alin. (3) Legea nr. 145/2014 pentru stabilirea unor măsuri de reglementare a pieţei produselor din sectorul agricol, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul art. 9 alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr. 30/2017 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, precum şi pentru modificarea art. 6 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 1.186/2014 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii pentru Administrarea Sistemului Naţional Antigrindină şi de Creştere a Precipitaţiilor, cu modificările ulterioare,

ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale emite următorul ordin:

Art. 1. — În sensul prevederilor art. 14 alin. (3) din Legea nr. 145/2014 pentru stabilirea unor măsuri de reglementare a pieţei produselor din sectorul agricol, cu modificările şi completările ulterioare, denumită în continuare lege, se aprobă modelul etichetei pentru produsul pepeni comercializat de producătorii agricoli, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. — (1) Informarea cu privire la obligaţia afişării etichetei la locul de vânzare, potrivit prevederilor art. 14 alin. (3) din lege, precum şi verificarea afişării de către producătorii agricoli a acestora se derulează prin structurile cu atribuţii în inspecţii tehnice din cadrul direcţiilor pentru agricultură judeţene şi a municipiului Bucureşti, denumite în continuare DAJ.

(2) în vederea asigurării trasabilităţii produsului pepene, structurile prevăzute la alin. (1) verifică atestatul de producător, carnetul de comercializare, precum şi documentul de identitate al producătorului agricol.

(3) Monitorizarea verificărilor prevăzute la alin. (1) şi (2) se realizează de către Direcţia generală control, antifraudă şi inspecţii din cadrul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, în baza informărilor transmise de DAJ săptămânal.

(4) Verificarea afişării de către producătorii agricoli a etichetelor se realizează prin sondaj de către Direcţia generală control, antifraudă şi inspecţii din cadrul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale.

Art. 3. — (1) Eticheta pentru produsul pepeni comercializat de producătorii agricoli va conţine informaţii cu privire la denumirea produsului, localitatea de origine, data obţinerii produsului şi preţul de vânzare.

(2) Producătorul agricol are obligaţia afişării etichetei prevăzute la alin. (1) într-un loc vizibil cumpărătorilor, fără a se deteriora.

Art. 4. — Eticheta are următoarele caracteristici:

a) să fie confecţionată din hârtie A4, plastifiată transparent;

b) să fie imprimată landscape, faţă-verso, color, cu denumirea produsului, localitatea de origine, data obţinerii produsului, preţul de vânzare.

 

Art. 5. — Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale,

Petre Daea

Bucureşti, 3 iulie 2017. Nr. 225.

ANEXĂ

Eticheta pentru produsul pepeni (model)

Denumire produs.........................................................................................................................................

Localitatea de origine........................................................................................................................

Data obţinerii produsului..................................................................................................................

Preţul de vânzare.................................................................................................................................

 


 

 

 

Începând cu data de 7 iunie 2018 produsul ”Telemea de Sibiu” a primit protecția națională a sistemelor din domeniul calității conform legislației europene și naționale.

Dreptul de utilizare a logo-ului național cât și dreptul de a comercializa produse din clasa 1.3 Brânzeturi cu denumirea Telemea de Sibiu revine exclusiv producătorilor sau procesatorilor din arealul geografic, respectiv teritoriul administrativ al județului Sibiu care respectă prevederile din caietul de sarcini și sunt supuși controlului și certificării unui Organism de Inspecție și Certificare recunoscut de Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale.

Logo telemea

Direcția pentru Agricultură Județeană Sibiu este la dispoziția tuturor producătorilor din arealul geografic stabilit pentru a le oferi toate detaliile legate de aderarea la grupul producătorilor de ”Telemea de Sibiu”

Denumirea înregistrată este protejată împotriva oricărei alte practici care ar putea induce în eroare consumatorul cu privire la adevărata origine a produsului.

Autoritatea competentă responsabilă cu verificarea pe piaţă a etichetării şi utilizării logoului naţional este Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor (ANPC) conform art. 2 alin.(c) din Hotărârea nr.152/2015.

Asociația Producătorilor de Telemea de Sibiu, grupul aplicant al producătorilor și procesatorilor produsului ”Telemea de Sibiu” din arealul geografic trebuie să desfășoare activități de informare a consumatorilor şi promovare în privinţa proprietăţilor produselor care oferă valoare adăugată, va monitoriza utilizarea comercială a denumirii ”Telemea de Sibiu”, va lua măsuri pentru asigurarea protecţiei juridice adecvată a indicaţiei geografice protejate național.

Pentru cei interesați, mai multe informații referitoare la produsul ”Telemea de Sibiu” se pot obține accesând site-ul Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale la următorul link http://www.madr.ro/docs/ind-alimentara/2018/telemea-de-sibiu/caiet-sarcini-telemea-de-sibiu-2018.pdf .

România are patru produse înregistrate pe sisteme de calitate europene, din care trei Indicații Geografice Protejate (I.G.P.): ”Magiun de prune Topoloveni”, ”Salam de Sibiu”, ”Novac afumat din Ţara Bârsei” și produsul ”Telemea de Ibănești” înregistrat pe sistemul de calitate Denumire de Origine Protejată (D.O.P.).

Prin aceasta se completează lista produselor depuse pentru dobândirea protecției europene pentru sistemul decalitate Indicație Geografică Protejată, astfel că România are în prezent alături de cele deja înregistrate, încă patru produse în stadiul de evaluare: ”Cârnați de Pleșcoi”, ”Caşcaval de Săveni”, ”Scrumbie de Dunăre afumată” și ”Telemea de Sibiu”.

 

INFORMAȚII SUPLIMENTARE

LEGISLAȚIE: Reg. UE 1151/2012 privind sistemele din domeniul calităţii produselor agricole şi alimentare și Ord. nr. 1762 /2015 privind aprobarea Procedurii de înregistrare şi verificare a documentaţiei pentru dobândirea protecţiei unui sistem de calitate a unui produs agricol şi/sau alimentar, a Procedurii de declarare a opoziţiei la nivel naţional şi a Procedurii de transmitere la nivelul Comisiei Europene a cererii de înregistrare a sistemelor decalitate ale produselor agricole şi/sau alimentare, în vederea dobândirii protecţiei la nivelul Uniunii Europene, precum şi a Regulilor specifice privind modelul şi utilizarea logoului naţional.