• 009
 • 006
 • 004
 • 002
 • 005
 • 012
 • 015
 • 016
 • 010
 • 003
 • 008
 • 001
 • 007
 • 017
 • 014
 • 011
 • 013

noutati

In atentia cultivatorilor de afin

Autorizatii temporare emise conform art.53 din Regulamentul (CE) nr.1107/2009

 

Angajari tineri fermieri

 

Exercițiul de mobilizare - Diplomă de Excelență

Exercițiul de mobilizare pentru verificarea stadiului pregătirii economiei naționale și a teritoriului pentru apărare, desfășurat în județul Sibiu, s-a încheiat. Concluzia organizatorului – Administrația Națională a Rezervelor de Stat și Probleme Speciale – ne este favorabilă: “Județul Sibiu este în măsură să susțină efortul național de apărare prin punerea în aplicare a planurilor specifice din domeniul pregătirii economiei naționale și a teritoriului pentru apărare, în condițiile punerii la dispoziție a unor resurse suplimentare, prin redistribuire de la nivel național”.

Alături de prefectul Adela Muntean și subprefectul Horațiu Marin, la ședința de încheiere a exercițiului a participat și Gheorghe Iulian Teodor, directorul general al Direcției Generale pentru Relațiile cu Instituțiile Prefectului din cadrul Ministerului Afacerilor Interne.

La finalul acestei mobilizări Direcția pentru Agricultură Județeană Sibiu a primit Diploma de Excelență pentru participare și contribuția adusă.

 

 

 

Măsuri de prevenire şi apărare împotriva incendiilor specifice utilizării focului deschis pentru igienizarea curților/ anexelor gospodărești și arderea vegetației uscate în județul Sibiu

 

Recomandări:
- arderea vegetaţiei uscate şi a resturilor vegetale se face cu respectarea următoarelor
prevederi generale:
- condiţii meteorologice fără vânt;
- colectarea în grămezi a vegetaţiei uscate şi a resturilor vegetale în cantităţi astfel încât
arderea să poată fi controlată;
- executarea arderii în zone care să nu permită propagarea focului la fondul
forestier/construcţii şi să nu afecteze reţelele electrice, de comunicaţii, conductele de
transport gaze naturale, produsele petroliere ori alte bunuri materiale combustibile;
- desfăşurarea arderii numai pe timp de zi;
- asigurarea mijloacelor şi materialelor pentru stingerea eventualelor incendii;
- supravegherea permanentă a arderii;
- stingerea totală a focului înainte de părăsirea locului arderii;
- interzicerea acoperirii cu pământ a focarelor.
Nu se admite utilizarea focului deschis la distanţe mai mici de 40 metri faţă de
locurile cu pericol de explozie (gaze şi lichide combustibile, vapori inflamabili,
explozivi etc.), respectiv 10 metri faţă de materiale sau substanţe combustibile (hârtie,
lemn, textile, carton asfaltat, bitum, ulei etc.), fără a fi supravegheat şi asigurat prin
măsuri corespunzătoare.
În cazul nerespectării prevederilor legale, pe timpul executării lucrărilor cu
foc deschis pentru igienizarea curților / anexelor gospodărești și arderea vegetației
uscate, cetăţenii  sunt pasibili de următoarele sancţiuni contravenţionale:
- amendă de la 1.000 lei la 2.500 lei: arderea resturilor vegetale, gunoaielor, deşeurilor
şi a altor materiale combustibile, fără obţinerea permisului de lucru cu foc şi fără luarea
măsurilor pentru împiedicarea propagării focului la vecinătăţi – art. 1 pct. 3 litera „r” din
HGR nr. 537/2007 privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor la normele de
prevenire şi stingere a incendiilor;

Adresa: SIBIU, str. Andrei Şaguna nr. 10 / Nr. telefon: 0269/210104 / Nr. fax: 0269/218177
Adresa de e-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. / adresa website: http://www.prefecturasibiu.ro
- amendă de la 1.000 lei la 2.500 lei: amenajarea locurilor pentru utilizarea focului
deschis în condiţii şi la distanţe care favorizează propagarea focului la construcţii,
depozite, culturi agricole, păduri, plantaţii şi alte vecinătăţi – art. 1 pct.3 litera „r” din
HGR nr. 537/2007 privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor la normele de
prevenire şi stingere a incendiilor;
- amendă de la 2.501 lei la 5.000 lei: inacţiunea persoanelor fizice şi juridice aflate în
apropierea incendiilor produse la păduri, plantaţii, culturi agricole, mirişti, păşuni şi
fâneţe şi care nu intervin imediat cu mijloacele de care dispun, pentru limitarea şi
stingerea acestora – art. 44 pct. III litera „a” din Legea nr. 307/2006 privind apărarea
împotriva incendiilor;
- amendă de la 3.000 la 6.000 lei pentru persoanele fizice, respectiv de la 25.000 la
50.000 lei pentru persoanele juridice: obligaţia proprietarilor şi deţinătorilor de terenuri
cu titlu sau fără titlu, de a nu arde miriştile, stuful, tufărişurile sau vegetaţia ierboasă,
fără acceptul autorităţii competente pentru protecţia mediului şi fără informarea în
prealabil a serviciilor publice comunitare pentru situaţii de urgenţă – art. 96 alin. (1) pct.
9 din OUG nr. 195/2005 privind protecţia mediului, cu modificările şi completările
ulterioare.

ORDIN COMISIE pag.1

ORDIN COMISIE pag.2

 


 

 

Fondul de Garantare a Creditului Rural (FGCR)

 

Fondul de Garantare a Creditului Rural (FGCR) pune la dispozitia beneficiarilor informatii cu privire la:

 • Emiterea scrisorii de garantie, necesara beneficiarilor publici sau asimilati acestora pentru accesarea avansurilor prevazute in contractele de finantare incbeiate cu Agentia pentru Finantarea Investitiilor Rurale (AFffi);
 • Acordarea garantiilor pentru beneficiarii publici ai AFIR;
 • Acordarea garantiilor pentru Organizapa Utilizatorilor de Apa pentru lrigaµi (OUAI);
 • Acordarea garantiilor pentru fermieri;
 • Modul de acordare a garantiilor pentru creditele /scrisorile de garantie bancara acordate beneficiarilor privati / publici de catre institutiile finantatoare.

Având în vedere cele de mai sus vă punem la dispozitie urmatorul document/ghid: Ghid FGCR

 


 

Ajutor de minimis pentru aplicarea programului de

susținere a producției de usturoi

 

- perioada de înscriere pentru anul 2019 este de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri respectiv 04.03.2019 până la 15 mai 2019, inclusiv.
- perioada de cerere în care producția de usturoi poate fi valorificată este între 01.07.2019 și 29.11.2019, inclusiv.
Pentru a fi eligibili beneficiarii trebuie să îndeplinească următoarele criterii:
- să dețină o suprafață cultivată cu usturoi de minim 3000mp
- să obțină o producție de minim 3 kg usturoi/10mp de suprafață
- să fie înregistrați în evidențele Registrului agricol cu suprafața de teren cultivată cu usturoi în anul de cerere
-să facă dovada comercializării producției realizate (fila din caietul de comercializare/factura)
Pentru înscrierea în programul “Ajutor de minimis pentru aplicarea programului de susținere a producției de usturoi” beneficiarii trebuie să prezinte următoarele documente:
- copie B.I./C.I.
- copie atestat producător / copie certificat de înregistrare la registrul
Comerțului pentru persoanele juridice
- dovadă cont activ bancă / trezorerie
- adeverință, în original, care să ateste suprafața utilizată de solicitant în
anul de cerere, în baza cărui act juridic îi confer dreptul de folosință
asupra terenului
- dosar plic
- cererea și declarația se completează la sediul DAJ Sibiu, str. Someșului nr. 49, et. 1, Mun. Sibiu.
Valoarea sprijinului este de 4650 lei/ha, care reprezintă contravaloarea a 1000 euro/ha.


 

 

Anunt organizare concurs ANZM

 

 

Agenţia Națională a Zonei Montane, cu sediul în Vatra Dornei, str. Runc nr. 23, organizează,

conform H.G. nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şidezvoltarea carierei funcţionarilor publici,în ziua de03 aprilie 2019,concurs pentru ocuparea următoarelor funcţii publice de execuţie vacante:

-7 posturi Consilier superior, Direcția de strategii, politici și programe de dezvoltare a zonei montane, la Centrele regionale de dezvoltare montană;

-32 posturi Consilier superior, Direcția de strategii, politici și programe de dezvoltare a zonei montane, la Oficiile de dezvoltare montană.

 

pentru mai multe detalii vă rugăm accesați adresa: Posturi ANZM

 


 

 

 

Crescătorii de porci din rasele Bazna și Mangalita

primesc și în acest an ajutor de la statul Român

Crescătorii de porci din rasele Bazna și Mangalița primesc și în acest an ajutor de la statul Român.

Programul s-a dovedit un succes, spun oficialii din Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale.

David Limbasan - procesator carne porc din Sibiu

Ioan Cleja - Asociatia Crescatorilor de Suine Autohtone

Mihai Topîrcean - crescător de porci Bazna (Gura Râului) Sibiu

 

Sursa: Antena1  |  Data: 2019-02-25  |  Durata: 00:02:31


 

 

AJUTOR DE MINIMIS

pentru aplicarea programului de susținere

a crescătorilor de ovine pentru comercializarea lânii

 

 

- perioada de înscriere pentru anul 2019 este de la data intrării în vigoare  a prezentei hotărâri și 28 martie 2019, inclusiv.

- perioada  de cerere în care producția de lână poate fi valorificată este  între 29 martie  și 30 septembrie 2019, inclusiv.

 

Pentru înscrierea în programul Ajutor de minimis pentru aplicarea programului de susținere a crescătorilor de ovine pentru comercializarea lânii beneficiarii trebuie să prezinte următoarele documente:

 

- copie B.I./C.I.

-copie atestat producător / copie certificat de înregistrare la registrul Comerțului pentru persoanele juridice

- dovadă cont activ bancă / trezorerie

- adeverință de la medical veterinar / D.S.V.S.A din care rezultă numărul de ovine

- dosar plic

 

Descarcă cererea de înscriere

Descarca declarația

 

 


 

Subcategorii

Copyright © 2018 Directia pentru Agricultura Judeteana Sibiu. Toate drepturile rezervate.