• 004
 • 010
 • 011
 • 001
 • 006
 • 017
 • 014
 • 012
 • 003
 • 016
 • 008
 • 015
 • 013
 • 002
 • 007
 • 009
 • 005

Directia pentru Agricultura Judeteana Sibiu este serviciul public descentralizat al Ministerului Agriculturii si Dezvoltare Rurala prin care se asigura aplicarea politicilor si strategiilor agroalimentare, la nivelul judetului Sibiu. Este organul de specialitate al Ministerului Agriculturii si Dezvoltare Rurala in teritoriu si este condus de un director executiv.

Directorul Directiei pentru Agricultura Judeteana Sibiu este ordonator tertiar de credite si raspunde de realizarea bugetului de venituri si cheltuieli si de folosirea creditelor bugetare.

Structura organizatorica a Directiei pentru Agricultura Judeteana Sibiu este aprobata prin Ordinul Ministrului Agriculturii.

Directia pentru Agricultura Judeteana Sibiu are in structura sa compartimente subordonate direct directorului executiv.

 

Copyright © 2021 Direcția pentru Agricultură Județeană Sibiu. Toate drepturile rezervate.