Măsuri de prevenire şi apărare împotriva incendiilor specifice utilizării focului deschis pentru igienizarea curților/ anexelor gospodărești și arderea vegetației uscate în județul Sibiu

 

Recomandări:
- arderea vegetaţiei uscate şi a resturilor vegetale se face cu respectarea următoarelor
prevederi generale:
- condiţii meteorologice fără vânt;
- colectarea în grămezi a vegetaţiei uscate şi a resturilor vegetale în cantităţi astfel încât
arderea să poată fi controlată;
- executarea arderii în zone care să nu permită propagarea focului la fondul
forestier/construcţii şi să nu afecteze reţelele electrice, de comunicaţii, conductele de
transport gaze naturale, produsele petroliere ori alte bunuri materiale combustibile;
- desfăşurarea arderii numai pe timp de zi;
- asigurarea mijloacelor şi materialelor pentru stingerea eventualelor incendii;
- supravegherea permanentă a arderii;
- stingerea totală a focului înainte de părăsirea locului arderii;
- interzicerea acoperirii cu pământ a focarelor.
Nu se admite utilizarea focului deschis la distanţe mai mici de 40 metri faţă de
locurile cu pericol de explozie (gaze şi lichide combustibile, vapori inflamabili,
explozivi etc.), respectiv 10 metri faţă de materiale sau substanţe combustibile (hârtie,
lemn, textile, carton asfaltat, bitum, ulei etc.), fără a fi supravegheat şi asigurat prin
măsuri corespunzătoare.
În cazul nerespectării prevederilor legale, pe timpul executării lucrărilor cu
foc deschis pentru igienizarea curților / anexelor gospodărești și arderea vegetației
uscate, cetăţenii  sunt pasibili de următoarele sancţiuni contravenţionale:
- amendă de la 1.000 lei la 2.500 lei: arderea resturilor vegetale, gunoaielor, deşeurilor
şi a altor materiale combustibile, fără obţinerea permisului de lucru cu foc şi fără luarea
măsurilor pentru împiedicarea propagării focului la vecinătăţi – art. 1 pct. 3 litera „r” din
HGR nr. 537/2007 privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor la normele de
prevenire şi stingere a incendiilor;

Adresa: SIBIU, str. Andrei Şaguna nr. 10 / Nr. telefon: 0269/210104 / Nr. fax: 0269/218177
Adresa de e-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. / adresa website: http://www.prefecturasibiu.ro
- amendă de la 1.000 lei la 2.500 lei: amenajarea locurilor pentru utilizarea focului
deschis în condiţii şi la distanţe care favorizează propagarea focului la construcţii,
depozite, culturi agricole, păduri, plantaţii şi alte vecinătăţi – art. 1 pct.3 litera „r” din
HGR nr. 537/2007 privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor la normele de
prevenire şi stingere a incendiilor;
- amendă de la 2.501 lei la 5.000 lei: inacţiunea persoanelor fizice şi juridice aflate în
apropierea incendiilor produse la păduri, plantaţii, culturi agricole, mirişti, păşuni şi
fâneţe şi care nu intervin imediat cu mijloacele de care dispun, pentru limitarea şi
stingerea acestora – art. 44 pct. III litera „a” din Legea nr. 307/2006 privind apărarea
împotriva incendiilor;
- amendă de la 3.000 la 6.000 lei pentru persoanele fizice, respectiv de la 25.000 la
50.000 lei pentru persoanele juridice: obligaţia proprietarilor şi deţinătorilor de terenuri
cu titlu sau fără titlu, de a nu arde miriştile, stuful, tufărişurile sau vegetaţia ierboasă,
fără acceptul autorităţii competente pentru protecţia mediului şi fără informarea în
prealabil a serviciilor publice comunitare pentru situaţii de urgenţă – art. 96 alin. (1) pct.
9 din OUG nr. 195/2005 privind protecţia mediului, cu modificările şi completările
ulterioare.

ORDIN COMISIE pag.1

ORDIN COMISIE pag.2